Česká národní banka 1993-2003 : Czech National Bank 1993-2003.

Česká národní banka, 2003. 39, 39 s.