Česká mluvnice : pro hlavní školy.

Vítek, František
1. vyd. Schulverlagsanstalt für Böhmen und Mähren, 1944. 276 s.