Česká mluvnice pro školy střední a ústavy učitelské.

Kovář, Emanuel
I.L. Kober, . 135 s.