Česká mluvnice.

Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois
2., upr. a rozš. vyd. (v SPN). SPN, 1963. 561 s.
Edice: Vysokošk. učeb