Česká meziválečná plastika : ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové.

1. vyd. Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2012. [32] s.