Česká města v 16.-18. století : sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990.

Pánek, Jaroslav
Historický ústav ČSAV, 1991. 265 s.