Česká menšina v Trutnově.

Majer, Eduard
Družstvo čes. národního domu, 1918. 16 l