Česká medaile a plaketa 20. století : ze sbírek Národní galérie v Praze.

Svaz českých výtvarných umělců, 1987.