Česká malba gotická : deskové malířství 1350-1450.

Matějček, Antonín
3. dopl. a přeprac. vyd. Melantrich, . 200 s., 279 s. obr. příloh; 200 s., obr. příl