Česká malba gotická : deskové malířství 1350-1450.

3. dopl. a přeprac. vyd. Melantrich, 1950. 200 s., obr. příl