Česká malba devatenáctého století : [klasicismus a první romantismus : od baroka do čtyřicátých let XIX. století].

Volavka, Vojtěch; ed. Šourek, Karel
Česká grafická Unie, 1942. 46 s., 10 l. barev. obr., 16 s. obr. příl