Česká malba devatenáctého století : [Klasicismus a první romantismus - od baroka do čtyřicátých let XIX. století]. Část první.

Volavka, Vojtěch; ed. Šourek, Karel
Česká grafická Unie, 1942. 46 s., [4] l., xxiv s. obr. příl