Česká lyra : nárys české lyriky novodobé.

Procházka, František Serafínský
3., rozmn. vyd. Unie, . 628 s., XLVII obr. příl