Česká lyra : Nárys české lyriky novodobé.

ed. Procházka, František Serafínský
2. rozmn. vyd. Unie, . 8, 584 s.; 466, 1 s.