Česká literatura ve zkratce : období od 9. století po konec 20. století.

Svozil, Bohumil
2., dopracované vydání, Jako celek vydání první. Brána, 2013. 709 stran