Česká literatura v překladu (1998-2011).

Vyd. 2., dopl. a opr. Ministerstvo kultury České republiky, . 205 s.