Česká literatura. [Díl] 4, Od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20. století).

1. vyd. Český spisovatel, 1996. 305 s.