Česká literatura. 2, Od romantismu do symbolismu (19. století).

Janáčková, Jaroslava
2., dopl. a rozš. vyd. NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 329 s.