Česká literatura. [Díl] 1, Od počátků do raného obrození (9. století - první třetina 19. století).

Stich, Alexandr; Lehár, Jan
Vyd. 1. Český spisovatel, . 252 s.