Česká literární bibliografie 1945-1966 k dílům autorů 19. a prvé poloviny 20. století : (Soupis článků, statí a kritik z knižních publikací a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých čes. spis.). Díl III.

Kunc, Jaroslav
Státní knihovna ČSSR - Národní knihovna, . 761 s., [14] s. obr. příloh
Edice: Bibliografický katalog ČSSR. České knihy ; r. 1967, zvl. seš. 4