Česká literární bibliografie 1945-1963 : (Soupis článků, statí a kritik z knižních publikací a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých čes. spis.). Díl 2, N-Ž.

Nár. knihovna, 1964. 838 s.