Česká literární bibliografie 1945-1963 : (soupis článků, statí a kritik z knižních publikací a periodického tisku let 1945-1963 o dílech soudobých českých spisovatelů). Díl 1, A-M.

Kunc, Jaroslav
Státní knihovna ČSSR - Národní knihovna, . 623 s., 44 s. obr. příl
Edice: Bibliografický katalog ČSSR. České knihy ; r. 1963. zvl. seš. čís. 6