Česká Lípa : 3753 : Měřítko 1:75 000.

Vojenský zeměpisný ústav, 1928. 1 list