Česká lidová slovesnost : výbor pro současného čtenáře.

Odeon, 1990.