Česká kuchyně tradiční i dnešní, sváteční i všední.

Fialová, Juliana Anna; Styblíková, Květoslava
[1. vyd.]. Artia, 1983. 232 s.