Česká kronika. Díl 1, Od dob nejstarších po rok 1306.

Lacina, Josef
Edv. Beaufort, . 647 s.; s. 648-1008