Česká kresba. Sešit 1.

ed. Volavka, Vojtěch; ed. Sutnar, Ladislav
Státní grafická škola, 1936. 15 l. obr