Česká kresba 19. století : 13. výstava (putovní) Grafické sbírky Nár. galerie v Praze : Brno, Bratislava, Ostrava, Olomouc 1949.

Loriš, Jan
nákl. vl, . 19 s.
Edice: Grafická sbírka Národní Galerie v Praze ; 13. výstava [putovní]