Česká krajina.

Vrchlický, Jaroslav; ed. Tichý, Vítězslav; il. Aleš, Mikoláš
Melantrich, 1952. 64 s.