Česká krajina v obrazech Adolfa Kosárka, Antonína Chittusiho, Františka Kavána.

Kosárek, Adolf; Chittussi, Antonín; Kaván, František
1. vyd. Orbis, 1952. 13 s. textu, 15 s. repr