Česká koruna královská a koruny panovničí do XVII. století.

Chytil, Karel
F. Topič, . 91 s.
Edice: Doby, postavy a díla ; 1