Česká kniha a svět.

Bohatcová, Mirjam
Artia ve spolupráci s Oborovým ředitelstvím Polygrafického průmyslu v Praze, 1973. 86 s.