Česká justice - otázka správy a nezávislosti.

Transparency International - Česká republika, . 224 s.