Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století.

Racek, Jan
Svaz československých skladatelů a hudebních vědců, . 209 s., 37 s. obr. příl