Česká fraseologie.

Šebek, František
Nové laciné vydání. nákladem spisovatelovým, . 424 s.; 72 s.