Česká fotografie 20. století.

Birgus, Vladimír; Mlčoch, Jan
KANT, 2010. 390 s.