Česká fotografie 1989-1994 : [Kat. výstavy], Praha 1994.

Kozlík, Vladimír; Scheufler, Pavel; Kirschner, Zdeněk
Kuklik, 1994. [144] s.