Česká fotografická moderna.

ed. Kroutvor, Josef; ed. Kirschner, Zdeněk
Uměleckoprůmyslové muzeum, 1989. [61] s.