Česká filozofie ve 20. století. Sv. 1, Směry, osobnosti, problémy.

Bayerová, Marie; Gabriel, Jiří; ed. Zouhar, Jan; ed. Nový, Lubomír; ed. Gabriel, Jiří
1. vyd. Vydavatelství Masarykovy univerzity, . 361 s.