Česká filmová padesátka.

Pražan, Emil
Vyd. 1. IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003. 219 s.