Česká filharmonie : deset kapitol ze stoleté historie orchestru.

Mlejnek, Karel; Ksandr, Karel
Česká filharmonie, 1996. 151 s.