Česká epika : výbor výpravného básnictví českého nové doby.

Procházka, František Serafínský; ed. Procházka, František Serafínský
3., dopl. vyd. Česká grafická Unie, . 777 s.