Česká epika : výbor z výpravného básnictví českého nové doby.

Procházka, František Serafínský
2., dopl. vyd. Česká grafická akciová společnost Unie, 1918. 631 s.