Česká epika : výbor výpravného básnictví českého nové doby.

ed. Procházka, František Serafínský
3., dopl. vyd. Česká grafická Unie, 1924. 777 s.