Česká divadelní fotografie : 1859-2017.

Bernátek, Martin; Hejmová, Anna; Novozámská, Martina
Institut umění - Divadelní ústav, 2018. 223 stran