Česká divadelní dekorace.

Chaloupka, Adolf
Státní grafická škola, 1939. 21 s., 40 l. obr. příl