Česká čítanka, zvláště pro žáky na gymnasiích a realních školách. I. díl.

2. vyd. Nákladem Karla Bellmanna, 1868. 223 s.