Česká bouře : Hra z husitské revoluce o deseti obrazech.

Nový, Karel
První, autorisované vydání. Svoboda, 1948. 69-[III] s.