Česká bibliografie : Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. [Sv. 8]. Za rok 1911.

Tobolka, Zdeněk Václav
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1914. 226 s.