Česká bibliografie : Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. [Sv. 5]. Za rok 1907.

Tobolka, Zdeněk Václav
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1910. 232 s.